Astman hoito

Astman hoidon perustana on räätälöity lääkehoito. Hoidon tavoitteena on sairauden hyvä hallinta, oireettomuus, keuhkojen normaali toiminta ja . Astmaoireet hoidetaan ensisijaisesti lääkkeillä, jotka poistavat oireet usein kokonaan. Allergisessa astmassa vähennetään hengitettävän . Allergisessa astmassa vähennetään hengitettävän allergeenipölyn määrää kotona ja työpaikalla. Eräitä allergioita, kuten siitepöly- ja eläinallergioita sekä . Astman hoidon peruslääkitykseen kuuluu kaksi lääkettä: keuhkoputkien tulehdusta hoitava lääke ja keuhkoputkia avaava lääke. Alle kouluikäisten lasten astman diagnostiikan ja hoidon päävastuu on erikoissairaanhoidolla.

Kouluiästä alkaen päävastuu on perusterveydenhuollolla. Astma on pitkäaikainen keuhkosairaus, jonka oireita ovat yleensä yskä, limaneritys, hengenahdistus ja hengityksen vinkuminen. Tulehdusta hoitava säännöllinen lääkitys on koko astman hoidon perusta, jonka lisäksi astmaatikolla tulee aina olla saatavilla nopeasti vaikuttava kohtauslääke . Useiden tutkimusten ja kokemusten mukaan astman ohjattu omahoito parantaa. Jos astman hoito on kohdallaan, pakkanen ei juuri haittaa.

Mutta jos astma ei ole hallinnassa, kylmä pahentaa oireita. Aiemmin aikuisten astman ilmiasut jaettiin lähinnä kahteen alaryhmään, allergiseen ja ei-allergiseen astmaan.

loading...

Recent Posts

loading…


Archives