Ir säteily

Infrapunasäteily on sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on suurempi kuin. Kaikki kappaleet säteilevät infrapuna-alueella sitä voimakkaammin, mitä . Sähkömagneettinen spektri kattaa kaikki sähkömagneettisen säteilyn aallonpituusalueet. Infrapuna (”alipuna”) eli IR (engl. infrared) on lämpösäteilyä.

Sähkömagneettinen säteily eli sähkömagneettiset aallot ovat. Sähkömagneettinen säteily syntyy erilaisten sähköisten ilmiöiden . Valoa pitempiä aallonpituusalueita ovat infrapuna- eli lämpösäteily sekä mikro- ja.

UV-säteily syntyy kuten röntgensäteily, mutta atomin virittynyt elektroni . Optiseksi säteilyksi luetaan UV-säteilyn lisäksi näkyvä valo ja infrapuna- säteily. Näkyvä valo (400–7nm) sijaitsee sähkömagneettisessa spektrissä. Aineen ja sähkömagneettisen säteilyn vuorovaikutuksen eli aineen. IR-säteily, Molekyylien värähdykset ja pyörimiset, – 3µm, IR- ja ramanspektrometria.

IR Infrapuna (IR) -säteily on sähkömagneettista säteilyä. Kun IR-säteily kohtaa värähtelevän molekyylin, jossa . Sekä UV- että IR-säteily vaurioittaa ihoa 2. Auringon spektri koostuu eri aallonpituuksilla tapahtuvasta säteilystä.

Eri säteilytyypeillä on yksilöllisiä ja yhteisiä . Seuraava taulukko esittää sähkömagneettisen säteilyn spektrin (kirjon). IR, infrapunasäteily, THz – 4THz, 7nm – µm, Erikoisvalokuvaus. Artikkelissa Barrett osoittaa, että hiilidioksidin osuus maatasolta tulevan IR-säteilyn absorboinnissa 1metrin korkeuteen asti on noin 17 . Optinen säteily jakautuu UV-valoon, näkyvään valoon sekä infrapuna- eli lämpösäteilyyn. Sähkömagneettinen säteily muodostuu etenemissuuntaa vastaan.

Heijastunut säteily optisella, lähi-infrapuna ja keskimmäisellä infrapuna-alueella . Hän vahvistaa, että IR-säteily on vaaratonta myös makuupussista tullessaan. Mainosten lupaamaan syvyyteen hän ei silti usko säteilyn yltävän. Maan etäisyydellä Auringon säteilyn teho (tarkemmin ilmaistuna vuontiheys) on. Lämpösäteily on valon nopeudella etenevää sähkömagneettista säteilyä, jota jokainen.

Röntgensäteily Ultravioletti- säteily. Myös IR-säteilylle altistumisesta voi seurata ongelmia. Infrapunasäteilyn ja sinisen valon yhteisvaikutus voi edistää fotokemiallisten vaurioiden syntyä.

loading...

Recent Posts

loading…


Archives