Kalvinistinen etiikka

Kalvinismi on protestanttisen kristinuskon oppisuunta, joka sai nimensä ranskalaissyntyisen Jean Calvinin mukaan. Laajemmassa merkityksessään nimitystä . Protestanttinen_etiikka_ja_kapitalismin_henkiVälimuistissaSamankaltaisiaProtestanttinen etiikka ja kapitalismin henki on Max Weberin vuonna 19julkaistu.

Kalvinistinen eli reformoitu kirkko on pirstaloitunut tuhansiksi eri. Weber tarkastelee kapitalismin ja kalvinismin suhdetta . Weber tarkoitti protestanttisesta etiikasta puhuessaan nimenomaan kalvinistista etiikkaa. Sen taustalla vaikuttaa kalvinistinen oppi .

Kalvinismi: Jean Calvin (1509-1564). Radikaali reformaatio (esim. anabaptistit). Räsänen on viidesläisyydessään teologisesti kalvinisti ja ajaa. Weber kirjoitti Protestanttisen etiikan ja kapitalismin hengen. Nykyinen kapitalismi ja rahan haalimisen vimma syntyi kun taloudelliset edellytykset sulautuivat uskonnollisen (kalvinistisen) aineksen kanssa.

Max Weberin teoksen Protestanttinen etiikka ja. Onko Suomi pohjimmiltaan luterilainen vai kalvinistinen maa . Usein unohdetaan erityisesti se, että Weber puhui todellisuudessa kalvinistisesta etiikasta eikä koko protestantismista verratessaan sitä kapitalismiin. Reformoitu ja luterilainen etiikka X luento YKEtiikan luennot Kirkkojen etiikka.

Kalvinistinen etiikka Etiikan keskeiset lähtökohdat Calvin: . Menestyvä yrittäjä oli Weberille protestanttisen etiikan ihannekuva. Luterilainen talousetiikka poikkeaa kalvinistisesta ja korostaa kohtuutta. Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki on Max Weberin vuonna 1905. Kaupallisella alalla vallitsee kalvinistinen etiikka. Eettinen vastuu on omalle viiteryhmälle – ei jokin epämääräinen vastuu esim.

Kalvinismi kuului myös protestanttisen kristinuskon oppisuuntiin. Max Weber esitti puolestaan myöhemmin teoksessaan Protestanttinen etiikka ja kapitalismin . Weberin mukaan protestanttinen kalvinistinen etiikka yhdistyi materialismin henkeen. Teoksessaan Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki (1980) Weber.

Kalvinistinen predestinaatio-oppi, jossa yksilön osaksi langennut . Suomalaisista tuli kylmempi, kalvinistinen kansa. Kun sen etiikka on kuitenkin ankkuroitunut ankarimpaan kristillisyyteen, se ei tietenkään istu istuttamatta . Kalvinistinen etiikka oli predestinaatioteologiassaan tehnyt oman oppinsa psykologisesti hyvin raskaaksi.