Titus wsb

Rikkakasvien torjuntaan perunalla ja rehumaissilla. Titus on valmsite rikkakasvien torjuntaan perunalla ja rehumaissilla. Tehoaa mataraan, juolavehnään sekä myös valvattiin.

Titus WSB tehoaa parhaiten kun ilmankosteus on korkea sekä lämpimässä lämpötilan ollessa yli 12-15° C. Kuivissa olosuhteissa tulisi ruiskuttaa aikaisin . Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia . KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetusten (EY) N:o.

Rikkakasvien torjuntaan perunalta ja rehumaissilta. B: Perunan taimelletulon jälkeen, kun rikkakasvit ovat taimella.

Titus WSB tilhører virkemådegruppen: HRAC gruppe: B Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en . Der må maksimalt anvendes g Titus pr. TITUS WSB kan udbringes ved opdeleling i g TITUS WSB pr. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för . SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til Forordning (EF) No.

Mot ogräs i odlingar av potatis och fodermajs. Rotu, Welsh, sektio B, Sukupuoli, ori, Reknro, 007BRD. Titus WSB är en systemisk herbicid.

Många förekommande ogräs i potatis och . Miljøstyrelsen forventer at kunne give dispensation for anvendelse af Titus WSB (g pr. ha) til ukrudtsbekæmpelse i kartofler i perioden fra den 15.

loading...

Recent Posts

loading…


Archives