Volatiliteetti indeksi

VIX on volatiliteetti-indeksi, joka usein mainitaan markkinoiden pelkokertoimena. Se ilmoittaa SP 500-indeksin odotetun hintavaihtelun . Informaatiosuhde on rahaston ja indeksin tuottoeron, eli alphan suhde tracking.

Jos esimerkiksi rahaston odotettu tuotto on ja volatiliteetti on , on . Osakemarkkinoiden volatiliteetti (VIX indeksi). Osakemarkkinoiden hermostuneisuutta kuvaa VIX indeksi. Se lasketaan johdannaisten hintatason perusteella ja .

Volatiliteetti (engl. Volatility) on rahoitusinstrumentin tuoton keskihajonta annetulla, yleensä vuoden, aikahorisontilla. Se on eräs riskiä kuvaava tunnusluku. Riskimittareista puolestaan volatiliteetti ja beta.

Näin voi tavallaan muodostaa omin neuvoin indeksi-salkun. Vix-indeksi on yksi vaihtoehto epävarman ajan sijoituskohteeksi. Sijoittajan kannalta volatiliteetti kuvaa myös sijoituskohteen riskiä: suuri . Yhdysvaltain osakemarkkinoiden volatiliteetti-indeksi (VIX).

Täältä löydät yksityiskohtaista informaatiota kuten kaavioita, teknisiä analyysejä ja komponentteja Volatility SP 500-indeksistä. Beta kuvaa myös sijoituksen arvon muutosherkkyyttä indeksin muutoksille: jos.

Geopoliittisten riskien lisääntyminen näkyy VIX-volatiliteetti-indeksin nousuna. Sijoittajien pelkokertoimeksikin kutsuttu VIX-indeksi lasketaan .

loading...

Recent Posts

loading…


Archives